Educatie financiële dienstverleners

Financiële dienstverleners leveren een dienst met betrekking tot financiële producten voor bedrijven en instellingen. De afgelopen jaren is het aantal banen in deze sector gedaald. Een van de oorzaken hiervoor is de automatisering en technologische ontwikkelingen. Steeds meer diensten worden via de computer afgehandeld en via internet geleverd, met eindeloze mogelijkheden. De lager en middelbare beroepsniveau verdwijnen op de arbeidsmarkt. Deze afname zal naar verwachting verder ontwikkelen. In tegenstelling tot de aantal banen, stijgt het aantal openstaande vacatures. Deze vacatures zijn op hoger niveau. Hiervoor wordt er vaak gevraagd om relevante ervaringen en vakkennis.

De financiële dienstverleners staan onder toezicht van Autoriteit van financiële markten en dienen zich te houden aan de Wet van financieel toezicht. Door de gestelde eisen vanuit de wet zijn de vacatures moeilijk te vervullen. Er wordt gevraagd om diploma’s waarover de werkzoekenden vaak niet beschikken. De educatie van deze financiële dienstverleners wordt dus steeds belangrijk. Door een goede opleiding zal de kloof tussen vacatures en werkzoekenden kunnen verdwijnen.

Permanente educatie

De wet op financiële toezicht stelt dus veel eisen aan de vakbekwaamheid van de financiële dienstverleners. De medewerkers moeten voldoen aan de permanente educatie (PE) van dienstverlening. Zijn dienen zich dan te bewijzen nog te voldoen aan de gestelde eisen die de overheid stelt. De PE is educatie voor deze medewerkers en zorgt ervoor dat men de deskundigheid behoudt en ontwikkelt en kan aanpassen aan de actuele ontwikkelingen. De klant medewerker neemt de actuele ontwikkelingen die relevant is voor de functie en sector om deze toe te kunnen passen in de praktijk. Denk bijvoorbeeld aan veranderingen in de wet- en regelgeving.

Voor wie?

Iedere medewerker uit de financiële dienstverlening. Medewerkers van bedrijven en instellingen die betrekking hebben tot een financieel product of dienst. Voorbeelden van deze financiële dienstverleners zijn banken, verzekeraars en vermogensbeheerders.

De plicht geld voor iedere medewerker met klant contact die zich bezig houden met adviseren. Er is niet alleen sprake van advies wanneer het geadviseerde daadwerkelijk wordt afgesloten. Alle adviezen van de medewerker valt hieronder.

De examen

Voor het examen zijn verschillende programma’s opgesteld: basismodule, consumptief krediet, schadeverzekeringen, hypothecair krediet, levensverzekering en volmacht. Elke van deze programma’s duur 18 maanden. In de examenprogramma’s wordt er gezocht naar onderwerpen die minimaal een paar maanden voor aanvang van de examen gebeurd waren, die nog steeds relevant zijn en die invloed hebben in de praktijk. Elk examen behandeld dus andere onderwerpen met andere vragen.

Vakbekwaamheid en verplichting

Als de PE-certificaat niet tijdig gehaald wordt vervalt de geldigheid van de diploma en mag de medewerker geen inhoudelijke klant contacten voeren. Men kan de bekwaamheid behalen wanneer de PE-certificaten gehaald zijn. Hierdoor vormt het een verplicht karakter.

Een alternatief hiervoor is een Wft Pe-onderwijsprogramma. Hierin wordt de voorwaarde verbonden om verplicht één of meer toetsende elementen te bevatten. Er zijn twee mogelijkheden om een Wft PE-certificaat te behalen: het afleggen van een PE-toets of een PE-onderwijsprogramma bij een erkend opleidingsinstituut te volgen.

Topmodule

Als een beroepskwalificatie uit meerdere examens is opgebouwd kan men deze volstaan door enkel de examen uit de topmodule te behalen. De onderliggende examens worden niet gemaakt. Wanneer de examen uit de topmodule is gehaald, dan slaagt men voor alle modules waaruit het examen is opgebouwd. Op deze manier hoeven de medewerkers niet tientallen examens af te nemen.