Laatste nieuws

Wft > Zorg dat uw kennis op peil blijft!
Met de totstandkoming van de Wet financiële dienstverlening (Wfd), thans opgenomen in de Wet op het financieel toezicht (Wft), wordt vereist dat u - in het belang van de consument, maar ook van u zelf - de vakkennis op peil houdt! Ons opleidingsprogramma op deze site is hierop afgestemd en voorziet in de specifieke en noodzakelijke Wft opleidingen, dus maak gebruik van het aanbod! Schrijf u zo spoedig mogelijk in voor één of meerdere opleidingstrajecten naar uw keuze.
> opleidingskalender

Onze opleiding Beleggen A geaccrediteerd!
Onze opleiding Beleggen A is geaccrediteerd door de CDFD. In mei 2005 zijn wij gestart met onze workshop Beleggen-A. Tot nu toe hebben wij vele deelnemers mogen opleiden. Onze workshop is erg goed ontvangen, iets wat wij telkens uit de evaluaties kunnen opmaken. Misschien heeft u willen wachten op zekerheid. De zekerheid is er nu, dus wacht niet te lang met inschrijven, want vóór 1 oktober moet u de Beleggen A gedaan hebben! Er is geen toetsverplichting, u kunt volstaan met het volgen van ons programma.
> Nieuwsflits februari 2007

Wie heeft dan Beleggen A nodig?
Feitelijk leidinggevenden die een vergunning Leven of een vergunning Hypotheken* hebben aangevraagd. En als u geen feitelijk leidinggevende bent, wordt uw diploma (B of A) met het certificaat Beleggen A up to date gemaakt voor het Leven-gedeelte. Bent u in bezit van een B-diploma en doet u vóór 1 oktober 2007 geen Beleggen A, dan verliest uw diploma na 1 oktober de Leven-waarde.
* Erkend Hypotheekadviseurs hebben door het volgen van de PE programma’s 2005/2006 + 2006/2007 ook aan hun verplichting voldaan.
Bent u geen Erkend Hypotheekadviseur, maar beschikt u wel over een ander hypotheekdiploma, bijvoorbeeld in de combinatie B en Woningfinanciering II, dan is wel het aparte certificaat Beleggen A nodig.
> schrijf u in

Nieuwe brochure FiDi/Pé
In deze brochure volstaan wij met een beschrijving van onze organisatie en het opleidingsaanbod in algemene zin. Voor alle overige informatie waaronder het specifieke aanbod met cursusplaatsen, cursusdata en cursusprijzen verwijzen wij u naar deze website, waar u zich ook direct kunt inschrijven.
> brochure

Programma 2007
De planning en programmering voor 2007 is inmiddels (zij het onder enig voorbehoud) gereed. Wij verwijzen u dan ook graag naar de site ‘Opleidingskalender’ waar u uw keuze kunt maken. Over het algemeen geldt: wacht niet te lang met inschrijven!
> opleidingskalender

Erkend Hypotheekadviseur - PE trajecten
Naast een 6-daagse opleiding voor Erkend Hypotheekadviseur (SEH), organiseren wij ook in diverse regio's workshops voor de jaarlijks te behalen verplichte PE-punten. Zie voor een opleiding of workshop verder op deze site.
> opleidingskalender

Financieel Planner – PE trajecten
Op ons programma vindt u ook een opleiding permanente educatie (FFP-PE) voor de Financial Planner (FFP’er). Deze opleiding geeft recht op de jaarlijks te behalen PE-punten voor het register van de Federatie Financieel Planners.
> opleidingskalender

Speciale ledenprijs
Bent u lid van één van de bij de stichting FiDi/Pé aangesloten assurantieclubs? Dan kunt u profiteren van een gereduceerde ledenprijs. Voor niet-leden geldt: De contributie van een assurantieclub is zodanig, dat deze zich bij inschrijving op een workshop, cursus, seminar of training laat betalen! Bovendien een lidmaatschap van een assurantieclub biedt veel meer voordelen!
> aangesloten assurantieclubs