Laatste nieuws

Administratie FiDi/Pé over naar Huibers-Instituut
De stichtingsbesturen en de assurantieclubs zijn in overleg met het Huibers-Instituut overeengekomen dat met ingang van 1 juli 2008 – in het kader van verdere professionalisering – de administratie van FiDi/Pé zal worden verzorgd door het Huibers-Instituut in Amersfoort. Gelijktijdig zullen de twee coördinatoren, Jaap Hansen en Kees Eijkenduijn, terugtreden.

Met deze stap wordt de reeds bestaande samenwerking tussen beide instituten verder uitgebreid, waarbij ook het aanbod van opleidingstrajecten wordt vergroot. Vanaf 1 juli 2008 zullen de aanmeldingen en overige zaken worden behandeld en verwerkt vanuit het administratieadres in Amersfoort onder de titel: FiDi/Pé-Huibers. Voor de deelnemende assurantieclubs en haar leden verandert er niets, dat wil zeggen: de leden kunnen blijven profiteren van het speciale gereduceerde tarief. Door als lid van een assurantieclub in te schrijven en deel te nemen aan een opleidingstraject steunt u bovendien uw vereniging. De mogelijkheid tot ‘open inschrijving’ blijft overigens ook bestaan. De werknaam FiDi/Pé en de website onder deze naam, blijft gehandhaafd. Het e-mail adres wordt: fidipe@huibers-instituut.nl.

Investeren in kennis en kunde is een must!

Met het oog op de Wft regelgeving en daarmee gepaard gaande opleidingseisen voor de financiële dienstverlener is het logische stap dat de krachten gebundeld worden om een optimaal cursusprogramma onder leiding van deskundige professionele docenten te kunnen blijven aanbieden.

Wordt lid van een assurantieclub naar uw keuze en profiteer van de speciale ledenprijs!

Wft > Zorg dat uw kennis op peil blijft!
Met de totstandkoming van de Wet op het financieel toezicht (Wft), wordt vereist dat u - in het belang van de consument, maar ook van u zelf - de vakkennis op peil houdt! Ons opleidingsprogramma op deze site is zoveel mogelijk hierop afgestemd en voorziet in de specifieke en noodzakelijke Wft opleidingen, dus maak gebruik van het aanbod! Schrijf u zo spoedig mogelijk in voor één of meerdere opleidingstrajecten naar uw keuze.
> opleidingskalender

Brochure FiDi/Pé
In deze brochure volstaan wij met een beschrijving van onze organisatie en het opleidingsaanbod in algemene zin. Voor alle overige informatie waaronder het specifieke aanbod met cursusplaatsen, cursusdata en cursusprijzen verwijzen wij u naar deze website, waar u zich ook direct kunt inschrijven.
> brochure

Programma 2008
De planning en programmering voor 2008 is inmiddels (zij het onder enig voorbehoud) gereed. Wij verwijzen u dan ook graag naar de site ‘Opleidingskalender’ waar u uw keuze kunt maken. Over het algemeen geldt: wacht niet te lang met inschrijven!
> opleidingskalender

Erkend Hypotheekadviseur - PE trajecten
Naast een 6-daagse opleiding voor Erkend Hypotheekadviseur (SEH), organiseren wij ook in diverse regio's workshops voor de jaarlijks te behalen verplichte PE-punten. Zie voor een opleiding of workshop verder op deze site.
> opleidingskalender

Financieel Planner – PE trajecten
Op ons programma vindt u ook een opleiding permanente educatie (FFP-PE) voor de Financial Planner (FFP’er). Deze opleiding geeft recht op de jaarlijks te behalen PE-punten voor het register van de Federatie Financieel Planners.
> opleidingskalender

Speciale ledenprijs
Bent u lid van één van de bij de stichting FiDi/Pé aangesloten assurantieclubs? Dan kunt u profiteren van een gereduceerde ledenprijs. Voor niet-leden geldt: De contributie van een assurantieclub is zodanig, dat deze zich bij inschrijving op een workshop, cursus, seminar of training laat betalen! Bovendien een lidmaatschap van een assurantieclub biedt veel meer voordelen!
> aangesloten assurantieclubs