Over FiDi/Pé

Drie regio’s
FiDi/Pé is een samenwerkingsverband op het gebied van opleidingen van de assurantieclubs die zijn aangesloten bij de Federatie van Assurantieclubs. FiDi/Pé is onderverdeeld in drie regio’s, te weten:
Regio Noord en Oost, Regio West en Midden en Regio Zuid.
Elke regio heeft een eigen stichtingsbestuur.

FiDi/Pé Regio Noord en Oost, bestaande uit de clubs:

 • Assurantie Club Zwolle en Omstreken
 • Gelderse Assurantie Club (GAC)
 • Twentsche Assurantie Club
 • Veluwse Assurantie Club
 • EFD Noord
 • Nijmeegse Assurantie Club (NIJMAC)

FiDi/Pé Regio West en Midden, bestaande uit de clubs:

 • Gooische Assurantieclub
 • Utrechts Provinciale Assurantie Club (UPAC)
 • Assurantie Club “Kop van Noord-Holland”
 • Assurantie Club Zaanstreek
 • Kennemer Assurantie Club (KENAC)
 • Amsterdamse Beurs Club (ABC)
 • Haagse Assurantie Club (HAC)
 • Leidse Assurantie Club (LAC)
 • VPV Rotterdam

Bestuur FiDi/Pé Regio West en Midden:

v.l.n.r. Adrie le Noble (penningmeester), Wiebe Westerhof (voorzitter) en Frits Doorn (secretaris)

FiDi/Pé Regio Zuid, bestaande uit de clubs:

 • Limburgse Assurantie Club – Noord (LAC-Noord)
 • Limburgse Assurantie Club – Zuid (LAC-Zuid)
 • Oost Brabantse Assurantie Studieclub (OBAS)
 • Tilburgse Assurantie Club (TAC)
 • West Brabantse Assurantie Club (WAC)
 • Assurantie Club “Het Markiezaat”
 • Assurantie Club “Merwestreek”
 • Assurantie Club “Zeeland”
 • Meierijsche Assurantie Studieclub (MAS)

 

Doelgroep

De workshops zijn met name bedoeld voor de medewerkers van verzekeringsmaatschappijen, assurantiekantoren, banken, pensioenadviesbureaus en hypotheekkantoren. FiDi/Pé heeft als belangrijkste doelgroep de leden van de aangesloten assurantieclubs en andere verenigingen en/of instellingen, waarmee wordt samengewerkt. De inschrijvingen staan ook open voor de overige medewerkers in de financiële dienstverlening en de verzekeringsbranche in het bijzonder.

Korting

De prijsstelling is afgestemd op de leden van de aangesloten verenigingen bij de stichting FiDi/Pé. Hierdoor profiteren die leden van de gereduceerde ledenprijs. Daarnaast is het voor leden mogelijk om workshops af te nemen op basis van een abonnement. De abonnementsprijs geldt bij een (directe) afname van vier workshops. Niet-leden doen er verstandig aan zich aan te melden bij één van de assurantieclubs, zodat ook zij kunnen profiteren van de gereduceerde ledenprijs. Een lidmaatschap van een assurantieclub biedt – naast workshops en cursussen tegen gereduceerde prijzen – nog vele andere voordelen. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar: www.assurantieclubs.nl.

Samenwerking

FiDi/Pé streeft naar een brede samenwerking met andere (semi-commerciële) aanbieders op de markt. Zo werkt FiDi/Pé reeds samen met het Huibers-Instituut (nva). Het educatieve programma, zoals door ons wordt aangeboden, is een gezamenlijk aanbod. Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van de middelen en mogelijkheden van het NIBE-SVV. Nadere informatie Voor nadere informatie over de workshops (regionale update bijeenkomsten) en cursussen, zoals inhoud, doelgroep en opzet, verwijzen wij u naar onze opleidingskalender. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met het regionale secretariaat.

Actueel aanbod

Actuele ontwikkelingen in onze branche kunnen leiden tot tussentijdse aanvullingen in het aanbod. Wij adviseren u dan ook regelmatig onze opleidingskalender te raadplegen. Het spreekt voor zich, zo de invoering van de WFD het wenselijk maakt, dat FiDi/Pé het huidig aanbod inhoudelijk zal aanpassen aan de dan gestelde deskundigheidseisen.