Aankoop eigen woning en KEW

Doelgroep
Deze workshop is bedoeld voor medewerkers in de financiële dienstverlening, zoals verzekeringmaatschappijen, assurantiekantoren en hypotheekadviesbureaus, die hun kennis op het terrein van hypotheekverstrekkingen, maar dan in het bijzonder terzake van de bijleenregeling, willen actualiseren.

Vooropleiding
De workshop is op mbo-niveau. Er wordt van uitgegaan dat u over elementaire kennis beschikt op het terrein van woningfinanciering.

Doelstelling
Na de training is uw kennis omtrent de bijleenregeling geactualiseerd en zijn de praktijkgevolgen van de bijleenregeling voor de advisering duidelijk. Er zal worden stilgestaan bij de KEW, het overgangsregime van polissen BHW en de gevolgen hiervan in de hypotheekadvisering.

Inhoud
De te behandelen onderwerpen zijn:

Inhoud van de bijleenregeling;
Eigenwoningschuld;
Vervreemdingssaldo;
Eigenwoningreserve;
Overgangsregime;
KEW;

Overgangsregime verschillende regimes.

Type bijeenkomst
Workshop

PE-Punten
NBVA: 6 punten
NVA: 6 punten

Certificering/toetsing/examen
Na afloop ontvangt iedere deelnemer een certificaat op basis van aanwezigheid.

Kosten
Voor leden assurantieclub:
€ 215,00, inclusief koffie/thee en lunch
Voor niet leden:
€ 255,00, inclusief koffie/thee en lunch