B – Particulieren

Doelgroep
De cursus Assurantiebemiddeling B-MKB is bedoeld voor medewerkers in de financiële dienstverlening en voor hen werkzaam bij assurantiekantoren en vergelijkbare adviesbureaus in het bijzonder, die ten behoeve van advisering van de verzekeringsproducten voor het midden- en kleinbedrijf essentiële kennis willen vergaren en de opleiding willen afsluiten met een examen. Tevens is de cursus bedoeld voor degenen die (zelfstandig) willen bemiddelen in verzekeringen en zich daarvoor dienen in te schrijven in het SER-tussenpersonenregister.Medewerkers bij een assurantiekantoor, die voor hun advisering aan particuliere cliënten kennis van de verzekeringsproducten willen opdoen
iedereen die wil bemiddelen in verzekeringen en zich daarvoor moet inschrijven in het SER-tussenpersonenregister

Vooropleiding
Wij gaan ervan uit dat u ten minste mbo-niveau hebt. Als u Basiscursus intermediair hebt gevolgd, is dat een pre.

Doelstelling
Deze opleiding biedt u brede kennis over het verzekeringsbedrijf en de belangrijkste particuliere verzekeringsproducten. B-Particulieren maakt deel uit van het diploma Assurantiebemiddeling B. Dit diploma is minimaal vereist is om als assurantietussenpersoon te mogen optreden. De andere opleiding die deel uitmaakt van dit diploma is: B-MKB

Inhoud
U leert de meest gangbare particuliere verzekeringsproducten kennen. U leert ook hoe u deze productkennis kunt toepassen in uw advies aan particulieren; niet alleen bij aanvang van de verzekering, maar ook gedurende de looptijd. Daarnaast komen onderwerpen aan bod die voor de praktijk van de assurantieadviseur van belang zijn, zoals risicoanalyse, distributiekanalen, verzekeren en de wet, en brancheoriëntatie. De opleiding behandelt bijna alle verzekeringsvormen voor particulieren. In de hoofdstukken 1 tot en met 5 komen algemene onderwerpen aan bod die voor de praktijk van de assurantieadviseur van belang zijn, zoals risicoanalyse, distributiekanalen, verzekeren en de wet, en brancheoriëntatie.
De verzekeringsvormen zijn vanaf hoofdstuk 6 gerubriceerd onder de volgende themas:

brand
aansprakelijkheid
motorrijtuigen en de wet
recht, rechtsgang en rechtsbijstandverzekering
recreatieverzekeringen
gezondheid, financiële planning in relatie met levensverzekering en pensioen
Alle onderwerpen in deze opleiding zijn geplaatst in het kader van de taak en functie van de onafhankelijke assurantieadviseur als bemiddelaar tussen de verzekerde en de verzekeraar.

Type bijeenkomst
workshop

Certificering/toetsing/examen
De opleiding is afgestemd op het examen af te nemen door Stichting Examens Assurantiebedrijf (SEA)

Kosten
Voor leden assurantieclub:
€ 625,00, inclusief koffie/thee en broodmaaltijd
Voor niet leden:
€ 695,00, inclusief koffie/thee en broodmaaltijd

Extra informatie
De genoemde prijzen zijn exclusief het cursusmateriaal (syllabus). De cursus leidt op voor een erkend vakdiploma op basis van het NIBE-SVV lesmateriaal. Er wordt van uitgegaan dat de deelnemers beschikken over de meest recente druk van de betreffende syllabus. De deelnemers dienen het materiaal zelf rechtstreeks te bestellen bij NIBE-SVV.