Basis Beleggen

Doelgroep
De cursus Basis Beleggen is bedoeld voor medewerkers in de financiële dienstverlening, zoals verzekeringmaatschappijen, assurantiekantoren, en pensioenadviesbureaus, die betrokken zijn bij de advisering omtrent beleggingsverzekeringen, beleggingshypotheken en collectieve pensioenverzekeringen op basis van beschikbare premies.

Vooropleiding
De aangereikte kennis is op Assurantie B niveau, maar ook op WFD niveau (!) afgestemd. Er wordt verondersteld dat men in het bezit is van het B – diploma of het diploma Woningfinanciering II, dan wel door ervaring dit niveau beheerst.

Doelstelling
Na de training is de basis gelegd, waarmee een belangrijk deel van de WFD deskundigheidseisen is ingevuld.

Inhoud
De inhoud van de te behandelen stof voor deze basiscursus zal zijn:

Risicoprofiel opmaken; is het écht allen maar een invulformulier afvinken?
Assest Allocatie; wat betekent dit fenomeen binnen een verzekering – of kredietproduct(casus)?
Transparantie; waarover moet u transparant zijn,hoe gaat u om met verwachtingen?
Beleggingsrisico; wat is beleggings-risico, hoe moet daardoor de offerte worden uitgelegd, kan dit fenomeen worden gemanaged (casus)?

Nadere uitwerking is mede afhankelijk van in werking treden wetgeving, zodat de inhoud een hoog actueel gehalte zal hebben.

Type bijeenkomst
cursus

Certificering/toetsing/examen
Na afloop ontvangt iedere deelnemer een certificaat op basis van aanwezigheid.

Kosten
Voor leden assurantieclub:
€ 215,00 (incl. koffie/thee en lunch)
Voor niet leden:
€ 255,00 (incl. koffie/thee en lunch)

Extra informatie
Het aantal deelnemers is beperkt (minimaal 12, maximaal 25 personen).