Brand Particulieren (verzekeringen)

Doelgroep
De workshop brandverzekering is bedoeld voor medewerkers van verzekeringmaatschappijen of assurantiekantoren, die hun kennis op het gebied van de brandverzekering willen actualiseren.

Vooropleiding
De aangereikte kennis is op Assurantiebemiddeling A-niveau. Er wordt verondersteld, dat u in het bezit bent van het diploma assurantiebemiddeling A, dan wel door ervaring over de kennis op dit niveau beschikt.

Doelstelling
Na de training is uw kennis geactualiseerd en bent u goed ingevoerd in de ontwikkelingen van de laatste jaren op het gebied van brandverzekeringen.

Inhoud
Verzekeringsrecht:

De relevante wetsartikelen uit het WvK [zoals de artikelen 251 verzwijging; 249 eigen gebrek; 276 en 294 eigen (opmerkelijke) schuld; 253 onder-, over- en premier risque- verzekering; 273 open polis; 274/5 taxatie; 277 samenloop; 283 bereddingskosten; 284 verhaalsrecht en dergelijke];

Gevaarsobjecten:

De te verzekeren gevaarsobjecten en wat onder deze objecten wordt verstaan (zoals b.v. woonhuizen, gebouwen, inboedel, goederen inventaris etc.);

Te verzekeren waarde:

De te verzekeren waarde van de objecten en op welke wijze de verzekerde bedragen vastgesteld kunnen worden. De begrippen als onder-en oververzekering, taxatie, premier risque, keuzeclausule en dergelijke krijgen de aandacht;

Dekking:

De dekking volgens de polisvoorwaarden (verschillen tussen brand, UGV en UGV extra en tussen particuliere en zakelijke verzekeringen) en speciale clausules (zoals braak, brandgevaarlijke werkzaamheden, blusmiddelen etc.);

Schaderegeling:

Bijzondere aspecten van schaderegeling, zoals maximum vergoeding, eigen risicos, beperkingen in de diverse regios, aanvullende dekkingen, verhaalsrecht, co-assurantie etc.

Type bijeenkomst
workshop

PE-Punten
NBVA: 6 punten
NVA: 6 punten

Certificering/toetsing/examen
Na afloop ontvangt iedere deelnemer op basis van aanwezigheid een certificaat.

Kosten
Voor leden assurantieclub:
€ 215,00 (inclusief catering, lunch of broodje en documentatie)
Voor niet leden:
€ 255,00 (inclusief catering, lunch of broodje en documentatie)