Hypotheken PE-SEH 2017-2018

Doelgroep
Deze tweedaagse workshop hypotheken is bedoeld voor degenen, die – vσσr 1 april 2017 – in aanmerking dienen te komen voor de verplichte 12 PE punten Stichting Erkend Hypotheekadviseur en daarmede hun kennis op het gebied van hypotheken willen actualiseren.

Vooropleiding
Er wordt verondersteld dat de deelnemers reeds als Erkend Hypotheekadviseur (SEH) zijn ingeschreven, doch in ieder geval door ervaring en/of studie over de noodzakelijke ervaring op gelijkwaardig niveau beschikken.

Doelstelling
Na de training is uw kennis weer geactualiseerd en bent u conform de door SEH gestelde eisen (12 PE-punten) – goed ingevoerd in de ontwikkelingen van de laatste jaren op het gebied van hypotheken.

Inhoud
De dagen zullen zoveel mogelijk praktijkgericht ingevuld worden, waarbij een beroep op eigen inbreng van de deelnemers wordt gedaan. In ieder geval komen de volgende onderdelen aan de orde:

1. RECHT (6 punten)
Inkomensverdeling

trema-norm
periodieke betaling versus afkoop
pensioenverevening, voordelen en nadelen conversie
kosten van levensonderhoud voor kinderen alleenstaande ouder mogelijkheden
herlevingsbedingen

Vermogensverdeling

aankomend nieuw huwelijks vermogensrecht
welke mogelijkheden zijn er voor huwelijkse voorwaarden en waarom?

Overname van de eigen woning

uitgebreide eigen woning begrip versus eigen woning zijnde hoofdverblijf
WOZ-waarde als alimentatie in natura
financieringsmogelijkheden: welke hypotheekvormen
eigendomsoverdracht versus financiering door ex-partner
finale kwijting van het periodiek verrekenbeding

Kapitaalverzekeringen

splitsen of overdragen
gevolgen voor box 1 versus box 3

Convenant en overbedeling
Inkomensplanning bij:
a. lang leven b. kort leven c. arbeids-ongeschiktheid

2. BELASTINGEN (3 punten)
Belastingplan 2004

Arbeidsmarktbeleid
verhogen arbeidskorting intensiveren combinatiekorting

Inkomensbeleid

verhogen ouderenkorting
verhogen kinderkorting
aanpassing belastingtarieven 1e en 2e schijf en algemene korting

Lastenverschuiving

Gefaseerde aanpassing belastingtarieven

Eigen woning

Gelijke fiscale behandeling verhuizers en zittenblijvers bij verhoging hypotheek (de bijleenregeling)
Koopsubsidie

Mobiliteit

Vereenvoudiging fiscale regelgeving woon-werkverkeer

Overig

Besluit DG Belastingen 4-7-2003 met betrekking tot aflossing op gemengde lening
Besluit Dg Belastingen 4-7-2003 m.b.t causaal verband lening ten behoeve van verbouwing

3. TOEKOMSTVOORZIENINGEN (3 punten)
De actuele stand van zaken met betrekking tot:
Vut Prepensioen Gouden handdrukken
Overbruggingslijfrenten Levensloopregeling Voorgestelde wijzigingen m.b.t. het Witteveenkader
Situatie bij ziekte (loondoorbetaling gedurende de eerste twee jaar Voorgestelde wijzigingen m.b.t. de WAO Wijzigingen WW
Nieuwe wet Werk en Bijstand (1-1-2017) Uniform loonbegrip Aftrek lijfrentepremie in de Technische Herstelwet 2015

Meer informatie over de onderwerpen vindt u op de mijnerkendfinancieeladviseur website (http://www.mijnerkendfinancieeladviseur.nl/).

Type bijeenkomst
Cursus

PE-Punten
NBVA: 12 punten
NVA: 12 punten
SEH: 12 punten

Certificering/toetsing/examen
Na afloop ontvangt iedere deelnemer een certificaat op basis van een tweedaagse aanwezigheid en wordt er voor aanmelding zorggedragen t.b.v. de registratie van de verplichte 12 PE-punten bij de Stichting Erkend Hypotheekadviseur.

Kosten
Voor leden assurantieclub:
€ 395,00, inclusief koffie/thee en lunch en PE-registratie
Voor niet leden:
€ 445,00, inclusief koffie/thee en lunch en PE-registratie

Aanmelden
Klik links op een datum en locatie voor specifieke informatie en een aanmeldingsformulier.