Nieuw Verzekeringsrecht / WFD voor de werknemer

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers van verzekeringmaatschappijen en eigenaren of medewerkers van assurantiekantoren, die hun kennis op het terrein van Nieuw Verzekeringsrecht en de WFD (voor de werknemer) willen actualiseren.

Vooropleiding
De aangereikte kennis is op MBO niveau.
Er wordt verondersteld dat u door ervaring over einge essentiële kennis over de onderwerpen beschikt.

Doelstelling
Na de training is uw kennis weer geactualiseerd en bent u goed ingevoerd in de ontwikkelingen van de laatste jaren op het gebied van Nieuw Verzekeringsrecht en WFD.

Inhoud
het NIEUW VERZEKERINGSRECHT(NVR):

de historie van het ontstaan van het Nieuw Verzekeringsrecht;
de verschillen in grote lijnen tussen het oude verzekeringsrecht in het Wetboek van Koophandel en het nieuwe verzekeringsrecht in het BW;
de belangrijkste bepalingen in het NVR: o.a. de verzekeringsdefinitie,de mededelingsplicht, samenloop, eigen schuld, eigen gebrek, directe actie, subrogatie etc.
het overgangsrecht. Vanaf welk moment gelden voor welke verzekering de nieuwe wetsartikelen?

WET FINANCIëLE DIENSTVERLENING(Wfd):

Het Waarom van , De Consequenties van en In grote lijnen uitleg over de inhoud van de Wfd.
aan de hand van de situatie wordt de actualiteit van dat moment van de WFD besproken.
uiteraard is ruimte voor het stellen van vragen over de Wfd.

Type bijeenkomst
workshop

PE-Punten
NBVA: 6 punten
NVA: 6 punten

Certificering/toetsing/examen
Na afloop ontvangt iedere deelnemer een certificaat op basis van aanwezigheid.

Kosten
Alle genoemde cursusgelden zijn vrij van BTW.
Voor leden assurantieclub:
€ 225,00, inclusief koffie/thee en lunch
Voor niet leden:
€ 325,00, inclusief koffie/thee en lunch