Pensioen

Doelgroep
De workshop Pensioen is bedoeld voor medewerkers in de financiële dienstverlening, zoals verzekeringmaatschappijen, assurantiekantoren en pensioenadviesbureaus, die hun kennis op het terrein van Toekomstvoorzieningen willen actualiseren.

Vooropleiding
De aangereikte kennis is op Assurantie A niveau. Er wordt verondersteld dat u in het bezit bent van het Assurantiebemiddeling A diploma of door ervaring dit niveau beheerst.

Doelstelling
Na de training is uw kennis weer geactualiseerd en bent u terzake van het onderwerp goed ingevoerd in specifieke ontwikkelingen van de laatste jaren op het gebied van Toekomstvoorzieningen.

Inhoud
Tijdens de workshop wordt op een praktische manier middels casuďstiek de onderwerpen behandeld. Aan de orde komen:

het AOW gat en het AOW-tweeverdieners gat
het ANW gat
het WAO gat en het WAO hiaat
ruimte in de salaris/diensttijd toezegging (opbouwpercentage/pensioengevend salaris/franchise)
berekening van de jaarruimte ( de A middels salaris/diensttijd de A middels beschikbare premieregeling winst uit onderneming, FOR of jaarruimte?)
consequenties van uitdiensttreding: wel of geen waardeoverdracht
pensioenrichtleeftijd: consequenties

Verder eventuele praktijkvragen door de deelnemers aan de orde gesteld.
Kortom wordt het een dag waarin u uw kennis kunt testen c.q. uitbreiden en uw slagvaardigheid in advisering op dit interessante vakgebied vergroot.

Type bijeenkomst
Workshop

PE-Punten
NBVA: 6 punten
NVA: 6 punten

Certificering/toetsing/examen
Na afloop ontvangt iedere deelnemer een certificaat op basis van aanwezigheid.

Kosten
Voor leden assurantieclub:
€ 215,00 (inclusief catering, lunch en documentatie)
Voor niet leden:
€ 255,00 (inclusief catering, lunch en documentatie)