Pensioenpraktijk 1 (werknemer)

Doelgroep
De cursus Pensioenpraktijk 1 is bedoeld voor medewerkers in de financiële dienstverlening, zoals verzekeringmaatschappijen, assurantiekantoren en pensioenadviesbureaus, die hun kennis op het terrein van pensioenaangelegenheden (gericht op de werknemer) willen actualiseren en de opleiding willen afsluiten met een examen.

Vooropleiding
De aangereikte kennis is tenminste MBO-niveau. Er wordt verondersteld dat u in het bezit bent van het diploma Assurantiebemiddeling B particulieren en MKB of door ervaring dit niveau beheerst.

Doelstelling
Na de opleiding bent u terzake van het onderwerp goed ingevoerd en kunt u diverse pensioenverzekeringen voor werknemers benoemen en herkennen. U kunt cliënten adviseren over pensioenregelingen en verwante terreinen, bijvoorbeeld in het kader van ontslag of echtscheiding.

Inhoud
De opleiding is opgebouwd volgens de drie pensioenpijlers:

basisvoorzieningen voor iedereen
werknemerspensioenen
aanvullende voorzieningen in de privé-sfeer

De onderwerpen omvatten:

de pensioenwereld en de sociale verzekeringen
pensioentoezeggingen door werkgever
pensioentoezegging en de fiscus
uitvoering door pensioenfondsen
uitvoering door verzekeraars
aantasting van pensioenafspraken
aanvullende voorzieningen in de privé-sfeer
pensioen voor de DGA
Cijfer- en percentageoverzicht

Type bijeenkomst
workshop

PE-Punten
NBVA: 75 punten
NVA: 75 punten
SEH: 3 punten

Certificering/toetsing/examen
De opleiding is afgestemd op het examen af te nemen door Stichting Examens Assurantiebedrijf (SEA)

Kosten
Voor leden assurantieclub:
€ 625,00, inclusief koffie/thee en broodmaaltijd
Voor niet leden:
€ 695,00, inclusief koffie/thee en broodmaaltijd

Extra informatie
De genoemde prijzen zijn exclusief het cursusmateriaal (syllabus). De cursus leidt op voor een erkend vakdiploma op basis van het NIBE-SVV lesmateriaal. Er wordt van uitgegaan dat de deelnemers beschikken over de meest recente druk van de betreffende syllabus. De deelnemers dienen het materiaal zelf rechtstreeks te bestellen bij NIBE-SVV.