Samenloop / Verkeersaansprakelijkheid

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers van verzekeringmaatschappijen en eigenaren of medewerkers van assurantiekantoren, die hun kennis op het gebied van Samenloop- en Verkeersaansprakelijkheid(verzekering) willen actualiseren.

Vooropleiding
De aangereikte kennis is op MBO-niveau.
Er wordt verondersteld dat u over basiskennis betreffende de te behandelen onderwerpen beschikt.

Doelstelling
Na de training is uw kennis weer geactualiseerd en bent u goed ingevoerd in de ontwikkelingen van de laatste jaren op het gebied van samenloop en verkeersaansprakelijkheid.

Inhoud
De te behandelen deelonderwerpen zijn:

Wat wordt er verstaan onder samenloop;
Behandeling van enige (actuele) samnenloopuitspraken;
Bedrijfsregeling nr. 7;
Verjaring en verva van rechten;
Aansprakelijkheid van de wegbeheerder
Aansprakelijkheid van de weggebruiker;
Revindicatie;
Diverse aanrijdingschaden en schuldverdeling.

Type bijeenkomst
Workshop

PE-Punten
NBVA: 6 punten
NVA: 6 punten

Certificering/toetsing/examen
Na afloop ontvangt iedere deelnemer een certificaat op basis van aanwezigheid.

Kosten
Voor leden assurantieclub:
€ 215,00, inclusief koffie/thee en lunch
Voor niet leden:
€ 255,00, inclusief koffie/thee en lunch