Toekomstvoorzieningen

Doelgroep
De workshop Toekomstvoorzieningen is bedoeld voor medewerkers in de financiële dienstverlening, zoals verzekeringmaatschappijen, assurantiekantoren en pensioenadviesbureaus, die hun kennis op het terrein van Toekomstvoorzieningen willen actualiseren.

Vooropleiding
De aangereikte kennis is op Assurantie A niveau. Er wordt verondersteld dat u in het bezit bent van het Assurantiebemiddeling A diploma of door ervaring dit niveau beheerst.

Doelstelling
Na de training is uw kennis weer geactualiseerd en bent u terzake van het onderwerp goed ingevoerd in specifieke ontwikkelingen van de laatste jaren op het gebied van Toekomstvoorzieningen. Het doel is de deelnemers meer zelfvertrouwen te geven in het voeren van gesprekken over dit onderwerp.

Inhoud
Aan de orde komen:

Toekomstvoorzieningen en dan met name de arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen en de oudedags- en nabestaandenvoorzieningen (spelen een belangrijke rol in de dagelijkse adviespraktijk!)
Pensioenregelingen voor het personeel en de betekenis van de Pensioen- en Spaarfondsenwet
de vraag wat is een pensioenbreuk, hoe kan deze worden berekend en wat kan er aan worden gedaan
de gevolgen van waardeoverdracht
de gevolgen voor de pensioenvoorziening bij echtscheiding en de toepassing van een hoge AOW franchise
de gevolgen van arbeidsongeschiktheid op het inkomen van het personeel en de mogelijkheden die dit biedt in de particuliere markt

Er wordt vooral gewerkt met praktijkcasussen.

Type bijeenkomst
workshop

PE-Punten
NBVA: 6 punten
NVA: 6 punten

Certificering/toetsing/examen
Na afloop ontvangt iedere deelnemer een certificaat op basis van aanwezigheid.

Kosten
Voor leden assurantieclub:
€ 215,00 (inclusief catering, lunch of broodje en documentatie)
Voor niet leden:
€ 255,00 (inclusief catering, lunch of broodje en documentatie)