Zorg en Inkomen

Doelgroep
De workshop is bedoeld voor medewerkers in de financiële dienstverlening, zoals verzekeringmaatschappijen, assurantiekantoren en adviesbureaus (zorg & inkomen), die hun kennis op het terrein van Zorg- en Inkomensverzekeringen wensen te actualiseren.

Vooropleiding
De aangereikte kennis is op Assurantie A niveau. Er wordt verondersteld dat u in het bezit bent van het Assurantie A diploma of door ervaring dit niveau beheerst.

Doelstelling
Na de training is uw kennis weer geactualiseerd en bent u goed ingevoerd in de ontwikkelingen van de laatste jaren op het gebied van zorg- en inkomensverzekeringen.

Inhoud
Sociale wetgeving:

Algemene structuur

Zorg:

Laatste ontwikkelingen bij zorgverzekeringen en de AWBZ (exclusief publiekrechtelijke regelingen)

Inkomensregelingen:
De nadruk van het programma ligt op dit onderdeel. Recent hebben hier de grootste veranderingen plaats gevonden (denk aan: Pemba). Aan de orde komen:

Loondoorbetalingplicht van de werkgever (artikel 7:629 BW)
Ziektewet als vangnet, maar toch
WAZO (Wet Arbeid en Zorg) met name het zwangerschaps- en het bevallingsverlof
Wet verbetering Poortwachter (geen papieren tijger)
REA
WAO in de toekomst. Gevolgen SER advies (Grote veranderingen voor de adviespraktijk!)

Ook aan de op stapel staande zaken wordt de nodige aandacht besteed, evenals aan de recente ontwikkelingen.
Voorts biedt deze dag u de gelegenheid met branchecollegae van gedachten te wisselen en zijn er een aantal casussen afgestemd op uw praktijk.

Type bijeenkomst
Workshop

PE-Punten
NBVA: 6 punten
NVA: 6 punten

Certificering/toetsing/examen
Na afloop ontvangt iedere deelnemer een certificaat op basis van aanwezigheid.

Kosten
Voor leden assurantieclub:
€ 215,00 (inclusief catering, lunch en documentatie)
Voor niet leden:
€ 255,00 (inclusief catering, lunch en documentatie)

Aanmelden
Klik links op een datum en locatie voor specifieke informatie en een aanmeldingsformulier.